Chọn chỗ

Thanh toán

Hoàn thành

08:00 17:45
Thời gian : 9 giờ 45 phút
SapaVân Đồn
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
20  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
370.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ
11:00 20:45
Thời gian : 9 giờ 45 phút
SapaVân Đồn
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
2  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
370.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ
16:00 03:50
Thời gian : 11 giờ 50 phút
SapaBX Móng Cái
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
23  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
370.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ
18:00 02:25
Thời gian : 8 giờ 25 phút
SapaHạ Long
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
18  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
370.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ