Chọn chỗ

Thanh toán

Hoàn thành

06:45 15:10
Thời gian : 8 giờ 25 phút
Hạ LongSapa
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
32  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
370.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ
10:00 19:45
Thời gian : 9 giờ 45 phút
Vân ĐồnSapa
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
27  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
370.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ
14:00 23:45
Thời gian : 9 giờ 45 phút
Vân ĐồnSapa
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
39  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
370.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ
17:00 04:50
Thời gian : 11 giờ 50 phút
BX Móng CáiSapa
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
27  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
370.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ
17:00 02:45
Thời gian : 9 giờ 45 phút
Vân ĐồnSapa
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
46  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
370.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ