Chọn chỗ

Thanh toán

Hoàn thành

10:00 19:45
Thời gian : 9 giờ 45 phút
Vân ĐồnSapa
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
46  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
400.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ
14:00 23:45
Thời gian : 9 giờ 45 phút
Vân ĐồnSapa
(CT Nội Bài - Lào Cai)
Điểm đón trả khách
45  chỗ online
(Xe giường nằm)
Chính sách hủy vé
400.000
Chính sách hủy vé
Giá thấp nhất:
ĐIỂM ĐÓN
ĐIỂM TRẢ
CHÍNH SÁCH HỦY VÉ